Petra Mamić

mag.nutr. Petra Mamić

Završila sam preddiplomski i diplomski studij Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija sudjelovala sam na raznim kongresima i stručnim skupovima kao što je i "Croatian Obesity Forum" kojem je u cilju suzbijanje pretilosti u svijetu što je uz regulaciju tjelesne mase područje mog interesa. Timu Nutrimedica pridružila sam se u svibnju 2018. godine.