Matea Kušen

Završila sam preddiplomski i diplomski studij Nutricionizma na Prehrambeno- biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija sudjelovala sam na raznim kongresima i stručnim skupovima te znanstvenim natjecanjima. Timu Nutrimedica pridružila sam se u svibnju 2018.godine.