Andreja Milardović

Andreja Milardović završila je dodiplomski i diplomski studij nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Redovito sudjeluje na svim znanstvenim usavršavanjma na području nutricionizma te raznim domaćim i međunarodnim kongresima i skupovima. Naglasašena područja stručnog interesa magistre Milardović su prehrana sportaša, dodaci prehrani te dijetoterapija prekomjerne tjelesne težine. Timu Nutrimedica pridružila se 2013. godine. Svakom klijentu omogućava individualan pristup u cilju očuvanja zdravlja i poboljšanja postojećeg stanja.

„ Nutricionizam je moj način života, a ne samo posao.“