Dezinficijens univerzalni V GUARD, 100ml

Dezinficijens univerzalni V GUARD, 100ml

2,52  (18,99 kn)

UNIVERZALNI DEZINFICIJENS ZA POVRŠINE I RUKE
Uputa za uporabu: Za čišćenje i dezinfekciju površine raspršiti proizvod po površini, ostaviti da djeluje nekoliko sekundi i obrisati.
Za dezinfekciju ruku raspršiti proizvod na ruke te utrljati dok se ne osuši.
Sastav:

65% den. etanol
glicerin
voda
mirisi (limonene, citronellol)

Samo za vanjsku upotrebu!
Posebne mjere opreza i upozorenja:
Lako zapaljiva tekućina i para. Čuvati izvan dohvata djece. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastavite ispirati.
Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima-predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada.