Dezinficijens univerzalni V GUARD, 100ml

Cijena:19,90 kn

-+

UNIVERZALNI DEZINFICIJENS ZA POVRŠINE I RUKE

Uputa za uporabu: Za čišćenje i dezinfekciju površine raspršiti proizvod po površini, ostaviti da djeluje nekoliko sekundi i obrisati.

Za dezinfekciju ruku raspršiti proizvod na ruke te utrljati dok se ne osuši.

Sastav:

  • 65% den. etanol
  • glicerin
  • voda
  • mirisi (limonene, citronellol)

Samo za vanjsku upotrebu!

Posebne mjere opreza i upozorenja:

Lako zapaljiva tekućina i para. Čuvati izvan dohvata djece. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastavite ispirati.

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima-predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada.